ipos

Prof. Dr Tamara Klikovac

Edukacije u inostranstvu

Prof. dr.Jimmie Holland (1928-2017) koja se smatra osnivačem psihoonkologije u Americi i Internacionalnog udruženja psihoonkologa (IPOS) i prof.dr Tamara Klikovac

Tamara Klikovac

IPOS

Aktivno višegodišnje članstvo u Internacionalnom udruženju psihoonkologa (IPOS) i učešće na svetskim kongresima iz psihoonkologije

IPOS

Prof. dr Tamara Klikovac i dr Csaba Degy, jedan od direktora IPOS-a
Tamara Klikovac
Tamara Klikovac

Kongres

Prof. dr Tamara Klikovac, predavanje na Kongresu za palijativno zbrinjavanje dece

Kongres Rusija

Prof. dr Tamara Klikovac, predavanje na prvom kongresu palijativne medicine u Rusiji
Tamara Klikovac

Predsednica komisije i prof.dr Tamara Klikovac

Dr. Snežana Pantić-Aksentijević, master VMS Vesna Imbronjev, dr.Maja Gulan, prim.dr.Đerđi Šarić
Tamara Klikovac
Tamara Klikovac

RSK

RSK za podršku pacijentima je objavila nekoliko biltena i brošuru Dobra komunikacija sa pacijentima i održala niz predavanja u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.
Bilteni

Saradnja sa Institutom za majku i dete na projektu „Implementacija nacionalnog programa za palijativno zbrinjavanje dece“

PDF