Tamara Klikovac predavanje

Prof. Dr

Tamara Klikovac

Klinički psiholog, sistemski porodični psihoterapeut, REBT psihoterapeut

Vanredni profesor na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Stekla je bogato profesionalno iskustvo radeći kao psiholog na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, primarno na Odeljenju pedijatrijske onkologije. Takođe se bavi psihoterapijskim i savetodavnim radom i sa odraslim onkološkim pacijentima. Angažovana je u nastavi Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tamara Klikovac

Biografija

Prof . dr Tamara D. Klikovac, je vanredni profesor na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa temom „Psihološke karakteristike, menhanizmi prevladavanja i izloženost stresnim životnim događajima pacijentkinja obolelih od karcinoma dojke“. Na istom fakultetu je odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Profesionalni stres, sindrom izgaranja i empatija medicinskog osoblja na onkološkim odeljenjima“ i doktorirala sa temom „Psihološke reakcije dece i adolescenata na malignu bolest i lečenje – procena i podrška“.
Završila je edukaciju iz Sistemske porodične terapije i edukaciju iz REBT terapije (racionalno-emocionalno-bihejvioralne terapije). Aktuelno je na edukaciji iz Šema terapije i na programu obuke za praktikovanje mindfulnessa. Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju Saveza psihoterapeuta Srbije.

Završila je Porodičnu terapiju fokusiranu na tugovanje i rad sa porodicama u procesu gubitka i tugovanja (Family focused grief therapy) ( prof. dr.David Kissane), brojne kraće edukacije iz različitih psihoterapijskih modaliteta (Meaning-Centered psychotherapy interventions in advanced cancer, prof.dr William Breitbart); Logoterapija, prof.dr.Križo Katinić; Shema- terapija, prof.dr Tijana Mirović; Counselling and support for families with inherited cancer syndromes. Osnovala je Srpsku Asocijaciju za psihoonkologiju (SAPO). Iz oblasti palijativnog zbrinjavanja dece i odraslih edukovala se u Budimpešti, Nemačkoj i SAD-u. Član je i sekretar Republičke stručne komisije za podršku pacijentima Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Istraživački rad a pre svega rad u praksi posvećeni su psihoonkologiji, pedijatrijskoj psihoonkologiji i psihološkim aspektima palijativnog zbrinjavanja i zdravstvenoj psihologiji i mentalnom zdravlju.
Radila je 16 godina na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, primarno na odeljenju Pedijatrijske onkologije ali i sa odraslim onkološkim pacijentima i njihovim porodicama. Saradnik je Belhospisa, prvog Centra za palijativno zbrinjavanje u Srbiji. Autor je brojnih stručnih radova.

Publikovane radove možete videti ovde

U privatnoj psihoterapijskoj praksi radi sa osobama koje se suočavaju sa različitim životnim krizama uzrokovanim malignom bolešću i kompleksnim lečenjem, gubitkom i tugovanjem ali i ostalim individualnim, porodičnim i bračnim kriznim situacijama.